Mijn kind gaat op kot: welke verzekeringen heb ik nodig?

U herinnert zich wellicht nog glashelder het moment waarop uw kind de overstap maakte van de lagere school naar het middelbaar, en nu is het alweer tijd voor een volgende fase in hun prille leven: op kot. Nieuwe ervaringen, nieuwe verantwoordelijkheden … En helaas ook nieuwe risico’s. Hoe bereidt u uw kind en uzelf voor op deze belangrijkste stap? We geven u graag enkele tips.

Welke verzekeringen heeft u nodig wanneer uw kind op kot gaat?

Huurdersaansprakelijkheid

Wanneer uw kind een kot huurt van een particuliere verhuurder, is een huurdersaansprakelijkheid verplicht. Vaak valt die onder de brandverzekering van het ouderlijke huis. Neem dus zeker contact op met uw makelaar om die te informeren dat uw kind op kot gaat en om na te vragen of de huurdersaansprakelijkheid in orde is via uw eigen brandverzekering.

Inboedelverzekering

Sta ook even stil bij de inboedel van het kot. Die is meestal gedekt door de woningverzekering van de hoofdverblijfplaats, de woning dus waar uw kind gedomicilieerd is. Bewaart uw kind waardevolle zaken op kot, zoals bijvoorbeeld een dure laptop of camera, overweeg dan een extra diefstalverzekering. Als het kind zijn domicilie verplaatst naar het kot, dan is een aparte brandverzekering uiteraard nodig. Bij elk nieuw huurcontract, zowel in binnen- als buitenland, is het trouwens interessant om een gedetailleerde inventaris van de inboedel en eventueel reeds aangebrachte schade op te maken. Zo vermijdt u discussies in de toekomst.

Verzekeringen voor een kot in het buitenland

Studeert uw kind in het buitenland en zit hij of zij daar op kot? Bekijk dan met uw makelaar of het kot in het buitenland ook voldoende verzekerd is. Is het kot binnen de EU gesitueerd, dan zal het antwoord in veel gevallen positief zijn. Ligt het kot buiten de Europese Unie, dan kan een extra dekking nodig zijn.

Autoverzekering

Wanneer uw kind een eigen wagen heeft en die gebruikt voor verplaatsingen tijdens zijn verblijf op kot, dan is uiteraard ook een autoverzekering noodzakelijk.

Zo kunt u uw kind op kot verder ondersteunen

Een nieuwe woonomgeving en voor het eerst op eigen benen staan, dat doet iets met uw kind. Het zal zijn weg zoeken in al die nieuwe verantwoordelijkheden en vrijheid.

Budgettering en weekgeld

Allereerst zal uw zoon of dochter verstandig moeten leren omgaan met geld en budgetten. Bekijk dit op regelmatige basis samen: hoeveel budget gaat er naar huur, boodschappen en bijvoorbeeld vervoer? In welke mate zou uw kind moeten kunnen sparen voor onvoorziene uitgaven? Als ouder is het belangrijk dat we onze kinderen hierover sensibiliseren en hen helpen het overzicht te bewaren.

Basisvaardigheden

In de zomer voorafgaand aan de verhuis van uw kind, kunt u misschien samen koken. Zo krijgt uw zoon of dochter basisvaardigheden onder de knie, zodat hij of zij zelf gezonde maaltijden kan bereiden. Bespreek ook zaken als brandveiligheid, het belang van noodnummers en misschien zelfs EHBO-vaardigheden. Je weet maar nooit dat er zich een noodsituatie op kot voordoet.

Sociaal netwerk

Moedig uw kind ook aan om deel te nemen aan activiteiten met leeftijdsgenoten en medestudenten. Een sociaal netwerk opbouwen is heel belangrijk, zodat uw zoon of dochter hulp kan vragen wanneer nodig en ze zich niet isoleren. Hogere studies en de bijhorende eindwerken en examens kunnen tot slot erg stresserend zijn. Bespreek met uw kind hoe het stress kan herkennen en hoe het ermee kan omgaan. En vooral, benadruk dat het kind alle vrijheid mag nemen die het krijgt, maar dat uw deur (of telefoon) altijd open staat. Op kot gaan is immers een eerste stap naar een volledig zelfstandig leven, met het veilige vangnet van thuis.

Ga het avontuur gerust tegemoet met de juiste verzekeringen

Op kot gaan is een grote stap, maar met de juiste praktische voorbereidingen én verzekeringen kunt u samen met uw zoon of dochter dit avontuur met een gerust hart tegemoet gaan. Heeft u vragen of wilt u advies over verzekeringen voor uw kind op kot? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.