Een voordelige extraatje voor zowel werkgevers als werknemers

Beloon je werknemers met een groepsverzekering en help hen een aanvullend pensioen op te bouwen en een fiscaal voordeel te genieten.

Ontvang een offerte

De vele voordelen van een groepsverzekering

Een groepsverzekering houdt in dat de werkgever een jaarlijks bedrag opzij zet voor de werknemer. Soms is dat een percentage van het loon, soms is dat een forfaitair bedrag. Deze premies worden bewaard als pensioenreserve die later aan de aangesloten werknemer zal worden uitbetaald. Deze formule is heel voordelig voor zowel de werkgever als de werknemer. Voor de werkgever is het immers een voordelig verloningspakket en de premies kunnen worden afgetrokken als beroepskost. De werknemer bouwt dan weer een aanvullend pensioen op en geniet meteen ook een overlijdensdekking, rente bij arbeidsongeschiktheid en wezengeld indien er kinderen ten laste zijn. Bovendien wordt dit extralegale pensioen voor de werknemer minder belast dan het gewone loon.
 

De groepsverzekering is een fiscaal aantrekkelijk loonpakket.

Niet in alle sectoren is de groepsverzekering verplicht, maar het is in elk geval een goede manier om je werknemers op een fiscaal voordelige manier een wettelijk aanvullend pensioen te laten opbouwen.

Contact

Groepsverzekering kan enkel door de werkgever worden afgesloten

Enkel de werkgever kan een groepsverzekering aangaan. In sommige sectoren is dat verplicht, in andere sectoren kiest de werkgever er zelf voor om dit al dan niet aan zijn werknemers aan te bieden. Als een werknemer later van werkgever verandert, kan hij het opgebouwde kapitaal bij de huidige verzekeraar laten staan en blijft hij rente krijgen op het reeds gestorte kapitaal. Als de nieuwe werkgever ook een groepsverzekering aanbiedt, dan kan het opgebouwde kapitaal naar de nieuwe verzekering worden overgezet.
 

Minimum rendement van 1,75%

De overheid legt een minimumrendement van 1,75% op. Als de verzekering minder opbrengt, is de werkgever verplicht om het verschil bij te betalen. Gelukkig zijn de rendementen tegenwoordig steeds hoger dan het wettelijk verplichte minimum. De groepsverzekering wordt overigens uitbetaald wanneer de werknemer op (vervroegd) pensioen gaat. Er is wel een uitzondering voor mensen die op de wettelijke pensioenleeftijd nog niet op pensioen gaan en beslissen om nog enkele jaren door te werken. Zij kunnen hun wettelijk aanvullend pensioen dan wel al laten uitbetalen.
 

 

De groepsverzekering kan je als werkgever als beroepskost aftrekken.

Niet alleen de werknemer heeft baat bij de groepsverzekering: als werkgever kan je groepsverzekeringen als kost inbrengen en je werknemers dus op een fiscaal vriendelijke manier verlonen.

Contact