Schade aan huurwoning, voor jou of je huurbaas?

Werkt je boiler niet naar behoren? Lekt je kraan en heb je daardoor te maken met waterschade? Een kleine brand in de keuken? Het zijn veelvoorkomende situaties en wie aan het einde van de rit de rekening betaalt, is voer voor onaangename discussies met je huisbaas. Ben jij aansprakelijk of moet je huisbaas voor de kosten opdraaien? Twee belangrijke vuistregels verlichten deze discussie. Wil je de verstandhouding met je huisbaas niet op de klippen laten lopen? Lees dan verder!

 

Verantwoordelijke huisbazen en goede huisvaders

Huisbaas zijn is geen koud kunstje. Zomaar een woning ter beschikking stellen en daarvoor elke maand geld op de rekening ontvangen, het klinkt eenvoudiger dan het is. Verhuurders hebben immers verplichtingen. Alvorens je als huurder een huurwoning intrekt, moet de verhuurder de goede staat van het huis garanderen, en ook tijdens de huurperiode moet hij of zij deze blijven bewaken, zodat je veilig en comfortabel kan wonen. Waar verantwoordelijke huisbazen zijn, zijn echter ook goede huisvaders. Je kan het een wisselwerking noemen. Ook jij als huurder moet je beste beentje voorzetten. Dat wil zeggen dat je het normale onderhoud van het huis en zijn installaties voor jouw rekening neemt. Beide partijen zijn dus gehouden aan verplichtingen, en toch is het niet steeds duidelijk in welke brievenbus de rekening moet terechtkomen bij een schadegeval. We geven je enkele tips om discussies te vermijden!

 
 

Een inventaris opmaken 

Voordat de problemen zich stellen, maak je een inventaris op samen met je huisbaas, ook wel de plaatsbeschrijving genoemd. Zowel de huurder als verhuurder doorlopen de woning en beschrijven in detail wat ze zien. Loskomend behang of schilderwerk dat beschadigd is? Alles wordt zorgvuldig genoteerd zodat je op het einde van de huurovereenkomst niet voor deze kosten opdraait. Ben je bij het begin van de overeenkomst al geen beste vrienden? Stel dan een deskundige aan! 

 

Schade is onvermijdbaar 

Hoe goed je je huis ook onderhoudt, schade ligt altijd op de loer. Om discussies zoveel mogelijk in te perken, ga je steeds op zoek naar de oorzaak van de schade. De muurbekleding brokkelt af. Kunnen we spreken van normale slijtage of sloeg je met een hamer gaten in de muur? Dat jij in dat laatste geval aan de oorzaak ligt van de schade en er bijgevolg voor opdraait, spreekt voor zich. Wanneer er daarentegen sprake is van normale slijtage of overmacht dan kijken we in de richting van de verhuurder. Vallen er enkele dakpannen naar beneden door een hevige windstoot of gewoon omdat ze er reeds 50 jaar liggen, dan valt de rekening logischerwijs in de brievenbus van de verhuurder.  

 

Een goede verzekering!

Wanneer je schade zegt, denkt iedereen aan verzekeringen, en ook in dit verhaal is het geen overbodige luxe. Als huurder heb je misschien niet het gevoel dat je woning of appartement jouw eigendom is. Toch moet je je voorzorgen nemen en een verzekering aangaan. De verhuurder dient een brandverzekering af te sluiten voor het gebouw, maar wist je dat jij sinds 1 januari 2019 ook verplicht een verzekering huurdersaansprakelijkheid moet afsluiten?  Daarenboven is het slim om ook je inboedel veilig te stellen. Loop dus niet achter de feiten aan, laat de verstandhouding met je huisbaas niet op de klippen lopen en investeer in een verzekering op basis van jouw behoeften als huurder! 

 

Vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! 

Contact