Hoe vul je je tekorten op in je sociaal statuut?

‘De sociale zekerheid is beter voor werknemers’ en ‘het zijn uitsluitend de zelfstandigen die kosten kunnen inbrengen’. Het zijn veelvoorkomende uitspraken die de twee groepen vaak naar elkaars hoofd slingeren. Er is inderdaad een groot verschil, maar beide partijen hebben dan ook een ander sociaal statuut. En elk sociaal statuut brengt uiteenlopende rechten en plichten met zich mee. De afgelopen jaren groeiden de statuten naar elkaar toe, maar ze vertonen nog altijd duidelijke verschillen. Vandaag betaalt een zelfstandige aanzienlijk minder sociale bijdragen in vergelijking met een werknemer. Logischerwijs krijgt diezelfde zelfstandige daar aan het einde van de rit minder voor terug. Een werknemer betaalt dus meer, maar ontvangt ook meer. Een eenvoudig principe, toch? Gelukkig kan je je als ondernemer extra verzekeren.

We betalen allemaal sociale bijdragen

Onze sociale zekerheid ondersteunt ons op allerlei moeilijke momenten, zoals ziekte en werkloosheid. De ondersteuning die we krijgen, komt echter niet zomaar uit de lucht gevallen. We spijzen zelf de kas. Zowel werknemers als zelfstandigen betalen sociale bijdragen. Een werkgever hoeft zijn hoofd daar niet over te breken. Voor hem of haar is het immers een eenvoudige afhouding op het loon dat de werkgever vervolgens doorstort naar de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). Een zelfstandige daarentegen is zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze sociale bijdragen. Je sluit je aan bij een verzekeringsfonds en betaalt ieder kwartaal sociale bijdragen. Niet alleen de manier waarop de sociale bijdragen bij de RSZ terechtkomen verschilt, maar ook de som van de bijdrages kan aanzienlijk verschillen, afhankelijk van je inkomsten als zelfstandige. Uiteindelijk betaal je als zelfstandige wel altijd minder sociale bijdragen dan als werknemer.
 

Heb ik als zelfstandige dezelfde rechten als een werknemer?

‘Neen’ luidt het antwoord. Je betaalt minder sociale bijdragen, dus krijg je er minder voor terug. De verschillen komen tot uiting op diverse domeinen en in allerlei situaties. Een moeder in loondienst, bijvoorbeeld, kan drie weken langer genieten van haar kersverse zoon of dochter en bevindt zich ook financieel gezien in een beter schuitje. Werknemers kunnen een beroep doen op betaalde vakantiedagen, terwijl zelfstandigen daar jammer genoeg naar kunnen fluiten. Wanneer je als zelfstandige zonder werk valt, kan je niet aankloppen bij de RSZ voor een werkloosheidsuitkering. Ook aan het einde van je carrière zal je het met minder moeten doen. De pensioenen liggen immers lager voor zelfstandigen. 
 

Wat kan je als zelfstandige ondernemen?

Misschien zakt de moed je ondertussen in je schoenen. Toch willen we je een hart onder de riem steken. Het verschil tussen een werknemer en een zelfstandige is immers de zelfstandigheid zelf. Wil jij jezelf beter indekken om de bescherming te krijgen die je verdient? Dan doe je dat toch gewoon! Er bestaan tal van manieren om daarmee aan de slag te gaan:

  • Bescherm jezelf tegen inkomensverlies bij ziekte en ongevallen met het gewaarborgd inkomen
  • Dek jezelf in tegen onopzettelijke schade met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Til je pensioen naar een hoger niveau via een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen

Laat je niet ontmoedigen door de lange lijst voordelen voor werknemers, maar omarm de vrijheid als zelfstandige. Dek jezelf goed in en ga er voluit voor!
Neem contact op met je verzekeringsmakelaar voor meer informatie over mogelijke verzekeringen voor zelfstandigen.

Contact