Welke kosten zijn er gedekt?

De sportclub, de jeugdbeweging, de muziekschool … De meeste kinderen hebben ongetwijfeld wel minstens één hobby. Meer dan 350.000 kinderen zijn lid van een jeugdbeweging en gaan jaarlijks op kamp. Ook de plaatselijke voetbal- of zwemclub organiseert in de vakantie vaak sportkampen. Maar als ouder ben je nooit helemaal gerust. Wat als je oogappeltje iets overkomt? Is hij of zij dan wel verzekerd? In deze blog maken wij je wegwijs in de kosten die gedekt zijn op kamp.

Altijd verzekerd als je betaalt voor het kamp

Simpel gezegd geldt volgende regel bijna in elk geval: betaal je voor het kamp? Dan is je kind verzekerd via de vereniging waarmee hij of zij op vakantie gaat. Bij aanvang van de kampen of van het werkjaar moet je als ouder lidgeld betalen. Dat lidgeld geeft recht op een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, Lichamelijke ongevallen en Juridische bescherming. Organisaties die kampen organiseren, zijn in de meeste gevallen verplicht om een verzekering af te sluiten voor hun leden. Een uitzondering op de regel is een buitenlands kamp. De leiding van de groep waarmee je kind op kamp gaat, is verplicht een bijstandsverzekering af te sluiten in het buitenland. Doen ze dit niet? Dan is niet alles gedekt en kunnen ze zelfs hun vergunning verliezen.

Ongevallen en lichamelijke letsels

Onder de verzekering die een organisatie afsluit voor hun leden zijn ongevallen en lichamelijke letsels altijd gedekt. Breekt je dochter bijvoorbeeld haar pols? Loopt je zoon tegen een raam en moet zijn voorhoofd genaaid worden? Ook een voedselvergiftiging, verdrinking of insectenbeten vallen hieronder. De verzekering komt in bovenstaande gevallen altijd tussen in de kosten. Enkel bij ziekten, gebruik van springstof of ongevallen onder invloed komt de verzekering niet tussen. Maar de algemene regel is dat bijna elk lichamelijk letsel op zowel jeugd- als sport- en vakantiekampen gedekt is.

Schade aan derden

Heeft je dochter een vriendin op de grond geduwd en is haar been gebroken? Dan is je kind niet gedekt door de polis van de vereniging, maar wel door de familiale polis van u, de ouders. Beschikt het kind dat aansprakelijk is voor een ongeval niet over een familiale verzekering? Dan dekt de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging grotendeels de kosten. Is de schade van materiële aard? Zoals een bril die breekt doordat er een bal tegen het hoofd vliegt? Dan komt de verzekering hier meestal niet in tussen. In welke mate de verzekering tegemoet komt, hangt natuurlijk af van de verzekeraar waarbij de organisatie is aangesloten.

 

Aangifte van een ongeval op kamp

Een ongeluk is snel gebeurd. Is er een lichamelijk letsel? Dan moeten de leiding of organisatoren van het kamp een ongevalsverklaring invullen. Die verklaring moet allereerst ondertekend worden door een arts. Dat kan in aanwezigheid van de leiding, of in aanwezigheid van de ouder gebeuren. Zodra de handtekening op het formulier staat, sturen de organisatoren het formulier op naar de verzekeraar. Als ouder hoef je dus meestal zelf niks meer te doen.

Heb je nog specifieke vragen?

Dan kan je altijd terecht bij de organisatie die het kamp organiseert of kan je contact opnemen met je verzekeringsmakelaar. Maar bovenal, geniet van de rust in huis als je kind op kamp is en maak je niet te veel zorgen. Geen nieuws is immers goed nieuws!