Wat moet je doen bij waterschade?

Een gesprongen leiding, een waterlek of wateroverlast door hevige regenval: het kan je zomaar overkomen. Waterschade zorgt voor veel ellende, dat is zeker. Maar wat moet je doen als jouw woning waterschade oploopt? Ben je daartegen verzekerd? En moet je iets documenteren als je de schade wil aangeven bij de verzekeringsmaatschappij? In deze blog stellen we een handig stappenplan voor om te volgen bij waterschade.

Stap 1: achterhaal de oorzaak van de waterschade

Ga op zoek naar de oorzaak van het vele water binnenshuis. In de meeste gevallen is het snel zichtbaar waar het water vandaan komt. Steek zo snel mogelijk de handen uit de mouwen en pak de oorzaak aan. Draai bijvoorbeeld de watertoevoer toe of dek de plaats af waar het water doorstroomt. Zo beperk je verdere schade, wat uiteraard aan te raden is.

Stap 2: schakel de elektriciteit uit indien nodig

Is er een lek in de buurt van een elektrisch toestel? Zet de hoofdschakelaar dan uit. Verplaats eventueel toestellen of meubels naar een droge plaats en voorkom dat het water de voorwerpen beschadigt.

Stap 3: Maak de balans van de schade op

Waterschade is gedekt door de brandverzekering. Er wordt wel meestal een onderscheid gemaakt tussen waterschade en overstromingen. Zo valt waterschade door een lek of insijpeling onder de waarborg waterschade. In het tweede geval dekt de waarborg natuurrampen de schade door overstromingen.

Neem foto’s

Gooi niks weg! Neem een foto van elk voorwerp of onderdeel van jouw woning die beschadigd is geraakt door de waterschade. Neem ook zeker foto’s van de oorzaak van de schade, zowel van de binnen- als de buitenkant als dat gaat.

Maak een lijst op van beschadigingen

Een gedetailleerde lijst, met merknamen, kenmerken, grootte en prijzen helpt de verzekeraar bepalen hoeveel de voorwerpen waard zijn. Heb je nog aankoopfacturen? Voeg ze zeker toe bij je aangifte.

Stap 4: verwittig de huisbaas

Ben je huurder? Vooraleer je de verzekering contacteert, verwittig je best eerst je huisbaas. Afhankelijk van waar het water vandaan komt, kan het immers de verzekering van je huisbaas zijn die ingeschakeld moet worden (vb gesprongen leiding). Je eigen verzekering komt dan wel tussen als bemiddelaar. 

Stap 5: doe aangifte bij de verzekeringen

Als je contact opneemt met je verzekeringsmakelaar is het aangeraden om hem een gedetailleerd verslag van de situatie te bezorgen. Behoud ook kapotte voorwerpen, zodat je duidelijk de schade kan aantonen. Verstuur het aangifteformulier samen met een duidelijke lijst van voorwerpen die schade leden, de foto’s en de offertes of facturen van eventuele herstellingen. Tot slot is het belangrijk om er rekening mee te houden dat je voor elke herstelling door de wateroverlast, toestemming moet krijgen van de verzekeraar. Het lek dichten mag, maar het steken van een nieuwe vloer is een absolute no go zonder goedkeuring. Doe je dit toch, dan kan het zomaar zijn dat je zelf moet opdraaien voor de kosten.

Wat dekt de waarborg waterschade?

De waarborg waterschade dekt het volgende: schade veroorzaakt door een lek of binnensijpelend water, schade door water uit sanitaire installaties of elektrische toestellen, problemen met leidingen. Schade veroorzaakt door een gebrekkig onderhoud, reeds beschadigde leidingen of daken waar het water makkelijk kon doorlopen, zijn niet gedekt. Ben je niet zeker of de waterschade gedekt is door jouw brandverzekering? Dan kan je altijd rekenen op de expertise van jouw verzekeringsmakelaar.